O BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Budżet obywatelski to wydzielona kwota z budżetu Miasta Gniezna, o przeznaczeniu której zadecydują bezpośrednio mieszkańcy Pierwszej Stolicy Polski. Dzięki niemu gnieźnianie mogą wziąć udział w projektowaniu lokalnych wydatków. W 2019 roku na działania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna przeznaczona zostanie kwota 700 tysięcy złotych.

Najważniejsze informacje:

• w ramach budżetu obywatelskiego zrealizować można tylko zadania własne gminy, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego,

• zadania związane z inwestycjami mogą być realizowane tylko na terenie stanowiącym własność Miasta Gniezna,

• propozycję zadania może zgłosić osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i na stale zamieszkuje w Gnieźnie. Jedna osoba może zgłosić wyłącznie jedno zadanie do realizacji,

• zadania można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie lub w Biurze Obsługi Interesanta  Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6,

• projekt musi zyskać poparcie co najmniej 15 osób na liście poparcia (można poprzeć więcej niż jeden projekt),

• formularze wraz z listą poparcia można zgłaszać elektronicznie: bomg@gniezno.eu, zostawić osobiście w Biurze Obsługi Interesanta  Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6 lub przesłać pocztą,

• propozycje można zgłaszać w terminie od 3 do 27 kwietnia 2018 r.,

• do 25 maja 2018 r. podane zostaną do publicznej wiadomości wnioski, które przeszły pozytywną weryfikację,

• głosowanie mieszkańców na zweryfikowane projekty odbędzie się między 4 a 15 czerwca 2018 roku

• głosowanie odbywać się będzie poprzez wypełnienie karty głosowania, którą będzie można wypełnić na stronie budzetobywatelski.gniezno.eu, przesłać pocztą mailową lub wrzucić do urn znajdujących się na terenie Gniezna ,

• ogłoszenie wyników odbędzie się najpóźniej do 25 czerwca 2018.